Duyurular

İller Bankası Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı Taşucu Mersin İçmesuyu Projesi
İller Bankası Taşucu MERSİN içme suyu projesi Firmamız uhdesinde kalmış ve yer teslimi yapılmıştır.
İller Bankası Altyapı Uygulama Daire Başkanlığınca ihalesi yapılmış olan Taşucu/Mersin içme suyu projesi en uyugun teklifi veren firmamız uhdesinde kalmıştır. Toplam 140 KM Q 90 ve Q 450 çaplarda HDP borularla isale ve şebeke hatı yapılacaktır